Wédéscan
meet de exacte conditie van uw dak

Ongekende mogelijkheden

Veel gebouwbeheerders hebben behoefte aan een goede conditiemeting van hun daken. Daarom heeft Wédéflex als eerste een onafhankelijke conditiemeting ontwikkeld voor dakbedekkingen, volledig gebaseerd op NEN 2767: ‘Conditiemeting van bouw- en installatiedelen’. Met Wédéscan kunt u de objectieve kwaliteit van uw dakbedekkingen bepalen en vastleggen in een elektronisch dossier. Het resultaat: ongekende mogelijkheden.

Kostbare verrassingen zijn voorgoed verleden tijd met Wédéscan
Met Wédéscan kunt u nauwkeuriger budgetteren en een betere MeerJarenOnderhouds­Planning opstellen. Op basis van onze database, waarin alle mogelijke dakgebreken zijn opgenomen en gekwalificeerd naar omvang, intensiteit en ernst (zoals in NEN 2767), stellen we de kwaliteit van uw dakbedekking vast. Deze kwaliteit drukken we vervolgens uit in een objectieve en onafhankelijke conditiescore.
Hiermee komt u nooit meer voor kostbare verrassingen te staan en loopt de kwaliteit van uw daken voortaan synchroon met uw MJOP. Bovendien is de conditiescore een betrouwbare basis voor alle communicatie over de kwaliteit van uw dak.

Direct inzicht

Op elk moment inzicht in de risico’s
Alle aanwezige veiligheidsvoorzieningen worden door ons geïnventariseerd.
Zo heeft iedereen op elk moment inzicht in de risico’s…

Eenvoudig

Eenvoudig prestatiegericht onderhoud
Prestatiegericht onderhoud wordt eenvoudig met Wédéscan. Heldere en eenduidige rapportages, altijd en overal up-to-date…

Optimaal dakbeheer

Volledige en actuele database
Met Wédéscan hebt u alle gegevens bij elkaar in een volledige en actuele database. Zo hebt u voortaan op alle mogelijke vragen over uw dak direct een antwoord…

Neem contact op

Wédéscan B.V.

Postadres:
Postbus 811
5201 AV ’s-Hertogenbosch

Bezoekadres:
Zuid-Willemsvaart 14
5211 NX ’s-Hertogenbosch

Telefoon: 073 – 613 10 40
E-mail: info@wedescan.nl


© 2020 Wédéscan B.V.  |  Alle rechten voorbehouden  |  Algemene ICT-voorwaarden |  Algemene Inspectievoorwaarden  |  Disclaimer |  Privacyverklaring |  Cookiestatement