Optimaal dakbeheer

Direct inzicht

Op elk moment inzicht in de risico’s
Alle aanwezige veiligheidsvoorzieningen worden door ons geïnventariseerd. Zo heeft iedereen op elk moment inzicht in de risico’s. Dit bespaart je onnodige veiligheidsvoorzieningen en geeft een duidelijk beeld van wat echt nodig is om veilig te kunnen werken. Daarnaast inventariseren we de factoren die tot wateraccumulatie kunnen leiden. Zo beperken we kostbaar gedetailleerd onderzoek tot een minimum… met de grootst mogelijke zekerheid!

Eenvoudig

Eenvoudig prestatiegericht onderhoud
Prestatiegericht onderhoud wordt eenvoudig met Wédéscan, onder andere dankzij onze heldere en eenduidige rapportage. De dossiers zijn altijd volledig, helder en up-to-date. Ook bewaart het systeem de informatie over onderhoudsbeurten, correctief onderhoud, calamiteitenonderhoud, klachten en klachtenafhandeling. Kortom: met Wédéscan zit je gebeiteld op het gebied van communicatie en prestatiemeting.

Optimaal dakbeheer

Volledige en actuele database
Met Wédéscan heb je al jouw dakgegevens bij elkaar in een volledige en actuele online database. Met als prettig gevolg dat je voortaan op alle mogelijke vragen over jouw dak direct een antwoord hebt. Vragen zoals:

  • Hoeveel daken heb je, uitgedrukt in aantallen, meters, hoogte, enzovoorts?
  • Welke daken zijn geschikt voor installaties voor alternatieve energie?
  • Welke daken zijn geschikt als groendaken?
  • Wat is de status van de veiligheidsvoorzieningen?
  • Hoeveel bespaar je met gericht onderhoud op korte en lange termijn?