Wédéscan;
meet de exacte conditie van uw dak

Direct inzicht

Op elk moment inzicht in de risico’s
Alle aanwezige veiligheidsvoorzieningen worden door ons geïnventariseerd. Zo heeft iedereen op elk moment inzicht in de risico’s. Dit bespaart u onnodige veiligheidsvoorzieningen en geeft een duidelijk beeld van wat echt nodig is om veilig te kunnen werken. Daarnaast inventariseren we de factoren die tot wateraccumulatie kunnen leiden. Zo beperken we kostbaar gedetailleerd onderzoek tot een minimum… met de grootst mogelijke zekerheid.

Eenvoudig

Eenvoudig prestatiegericht onderhoud
Prestatiegericht onderhoud wordt eenvoudig met Wédéscan, onder andere dankzij onze heldere en eenduidige rapportage. De dossiers zijn altijd volledig, helder en up-to-date. Ook bewaart het systeem de informatie over onderhoudsbeurten, correctief onderhoud, calamiteitenonderhoud, klachten en klachtenafhandeling. Kortom: met Wédéscan zit u gebeiteld op het gebied van communicatie en prestatiemeting.

Optimaal dakbeheer

Met Wédéscan hebt u alle gegevens bij elkaar in een volledige en actuele database. Met als prettig gevolg dat u voortaan op alle mogelijke vragen over uw dak een antwoord hebt. Vragen zoals:
• Hoeveel daken hebt u, uitgedrukt in aantallen, meters, hoogte, enzovoorts?
• Welke daken zijn geschikt voor installaties voor alternatieve energie?
• Welke daken zijn geschikt als groendaken?
• Wat is de status van de veiligheidsvoorzieningen?
• Hoeveel bespaart u met gericht onderhoud op korte en lange termijn?

Neem contact op

Wédéscan Dakopnameservice bv

Postadres:
Postbus 811
5201 AV ’s-Hertogenbosch

Bezoekadres:
Zuid-Willemsvaart 14
5211 NX ’s-Hertogenbosch

Telefoon: 073 – 613 10 40
E-mail: info@wedescan.nl


© 2020 Wédéscan Dakopnameservice B.V.  |  Alle rechten voorbehouden  |  Algemene Inspectievoorwaarden  |  Algemene ICT-voorwaarden  |  Disclaimer |  Privacyverklaring |  Cookiestatement